Δράσεις

ΣΥΔ «Ομάδα Μαγειρικής Κόβερη Κυριακή»: Δράσεις Κοινωνικοποίησης που στηρίζουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία «ΔΗΜΗΤΡΑ» που χρηματοδοτείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λειτουργεί ως ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης από τον Ιανουάριο του 2021, στην Ελευσίνα και αναπτύσσει δράσεις με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζονται ομάδες έργου και εξωτερικά προγράμματα στην κοινότητα, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Η συμμετοχή τους στο μαγείρεμα και στα ψώνια, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες τους, ενδυναμώνει την κοινωνικοποίηση και συμβάλλει στην έκφραση των επιθυμιών και των συναισθημάτων τους.

Στη φωτογραφία η «Ομάδα Μαγειρικής Κόβερη Κυριακή» της ΣΥΔ σε δράση, ψωνίζει από το Κρεοπωλείο “Σκόρδας” με την ενεργό συμμετοχή της χορηγού της δράσης, από όπου πήρε και το όνομα της. Ευαισθητοποιημένοι πολίτες όπως η κα Κόβερη Κυριακή, χρηματοδοτεί κάθε μήνα, την «Ομάδα Μαγειρικής Κόβερη Κυριακή», δείχνοντας έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία της για τις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία.

Ευχαριστούμε από καρδιάς, την κυρία Κόβερη Κυριακή για την γενναιοδωρία της. Η ευγενική χειρονομία της συνεισφέρει, ως πόλος ανάπτυξης, της πρώτης στην πόλη της Ελευσίνας ΣΥΔ, η οποία παρέχει σε συμπολίτες μας με νοητική υστέρηση, προστατευμένη ανεξάρτητη διαβίωση και ένα πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτονομίας από εξειδικευμένο προσωπικό, με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη.