Δημιουργική Απασχόληση

Δραστηριότητες δημιουργικής και συναισθηματικής έκφρασης στη ΣΥΔ

Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σχεδιάζονται για τους ωφελούμενους εντός και εκτός της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωση από εξειδικευμένους θεραπευτές, με στόχο να τους δώσουν νέα ερεθίσματα για να αναπτύξουν τις δεξιοτήτων τους και να βελτιώσουν την λειτουργικότητα τους σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.