Ανακοινώσεις

Ανασκόπηση του «Όλοι Εμείς» για το 2023

Κάθε φορά που αρχίζει μια νέα χρονιά αναπολούμε τις όμορφες στιγμές, που βιώσαμε “ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ” μαζί, την προηγούμενη χρονιά. Το 2023 ήταν γεμάτο κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και είμαστε ενθουσιασμένοι που τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αναμένουμε με ανυπομονησία τις νέες, που θα γεμίσουν τους ωφελούμενους μας με χαρά και δημιουργικότητα. Δουλεύουμε συστηματοποιημένα με γνώμονα, την καινοτομία, την συνέργεια και την συμπερίληψη. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς μας με την ανοικτή σε συνεργασίες κοινότητα της Ελευσίνας και να δώσουμε στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία της πρόσβασης σε όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά.

Είμαστε περήφανοι που το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες“ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ” ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., από το 2018 που δημιουργήθηκε διανύει μια αναπτυξιακή πορεία. Το Κέντρο ”ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ”  ξεκίνησε με πρωτοβουλία της οικογένειας Φαρμάκη, εμπνεόμενη από τον πρωτότοκο γιο της Βασίλη. Απευθύνεται σε άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 14 ετών και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης προς τους ωφελούμενους, αλλά και τις οικογένειες τους. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί βάσει γαλλικών προτύπων, πραγματοποιούνται τα παρακάτω ατομικά και ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα, ύστερα από κοινωνική έρευνα, νευρολογική και ψυχιατρική εκτίμηση και σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων:

 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Εκπαίδευση στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής
 • Εξωτερικά προγράμματα κοινωνικοποίησης
 • Συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις
 • Αισθητηριοκινητική Ανάπτυξη
 • Μαγειρική – Ζαχαροπλαστική
 • Καλλιτεχνικά
 • Αργαλιός
 • Κόσμημα
 • Μουσικοθεραπεία
 • Θέατρο
 • Θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Προγράμματα και Δράσεις:
Τα προγράμματα και οι δράσεις του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ», σχεδιάζονται από την διεπιστημονική ομάδα και στοχεύουν στην ενημέρωση, την διασύνδεση, τη ψυχοκοινωνική στήριξη, την εκπαίδευση σε δεξιότητες, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Απώτερος στόχος είναι, ο σχεδιασμός λύσεων και η προετοιμασία των ωφελούμενων του για την προστατευμένη ένταξη, στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Οι δαπάνες για την ένταξη στο ΚΔΗΦ καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ. Η διεπιστημονική ομάδα του ”ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ”, αποτελείται από τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Νευρολόγο
 • Ψυχίατρο
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνική λειτουργό
 • Νοσηλευτές
 • Ειδικό παιδαγωγό
 • Λογοθεραπευτή
 • Φυσιοθεραπευτή
 • Εργοθεραπευτή
 • Βοηθό εργοθεραπευτή
 • Βοηθητικό προσωπικό

Πρόγραμμα «Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Ένταξη στην Αγορά Εργασίας»:

Έχοντας ως στόχο την προστατευμένη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων μας, λειτουργεί το πρόγραμμα «Υποστηριζόμενης Κατάρτισης και Απασχόλησης», στο οποίο συμμετέχουν τοπικές επιχειρήσεις, απασχολώντας εθελοντικά τους ωφελούμενους μας, δίνοντας τους τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας, αίροντας παράλληλα τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις στην κοινότητα για τα άτομα με Αναπηρία.

Συνοδεία σε Ιατρικά Ραντεβού σε Νοσοκομεία/Δομές Υγείας και Ασφάλισης:

Με βασικό μας γνώμονα τη φροντίδα και τη στήριξη, παρέχουμε συνοδεία στους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους σε προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού σε νοσοκομεία/δομές υγείας και ασφαλιστικά ταμεία (επιτροπές ΚΕΠΑ).

Κάτω από την ομπρέλα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ», λειτουργεί από το 2021, η πρώτη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ), στην Ελευσίνα με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΑ», παρέχοντας μόνιμη κατοικία σε 3 συνανθρώπους μας με αναπηρία.