Λογιστικά

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Ελευσίνα σήμερα την 30.7.2020, ημέρα Πέμπτη, η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς», που εδρεύει στην Ελευσίνα , οδός Ερμού αριθμ. 90, απευθύνει πρόσκληση στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και σας καλεί άπαντες σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Καταστατικού, που θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 3.8.2020, και ώρα 18:00 στα γραφεία του Κέντρου, στην Ελευσίνα [ Ερμού 90].

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

  1. Η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού και ειδικότερα η επέκταση του σκοπού του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς» κατά τα κάτωθι, τα οποία προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς, ήτοι : 

μ) η ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη  δομών διαβίωσης στην κοινότητα, όπως Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Σ.Υ.Δ.,  πέραν της μίας

ν) ανάπτυξή προγραμμάτων, δράσεων στην αυτόνομη, υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ

ξ) ίδρυση και λειτουργία κοινωνικής-ων  καφετέριας- ων

ο) ίδρυση και λειτουργία εμπορικού–ων καταστήματος- ων  για τα παραγόμενα στα εργαστήρια από τα ΑμεΑ είδη

π) προώθηση των παραγόμενων από τα ΑμεΑ ειδών σε ‘’περίπτερα’’ δημοτικών ως και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.  

ρ) οργάνωση σεμιναρίων – ημερίδων – εσπερίδων με στόχο την ενημέρωση της κοινότητας  (δήμους, σχολεία, συλλόγους κτλ )  σε επιστημονικά ζητήματα που άπτονται των ΑμεΑ 

σ) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και συμμετοχή σε αυτές 

τ) σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β’  βαθμού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή με φυσικά πρόσωπα 

υ) συμμετοxή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ (ERASMUS) ή/και προγράμματα ΕΣΠΑ, HORIZON, LIFE, κ.α. καθώς και σε εγχώρια αναπτυξιακά/επενδυτικά προγράμματα που προέρχονται από κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου, της περιφερειακής, αγροτικής ή πράσινης ανάπτυξης ή τοπικά “Leaders”.

  1. Η τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού κατά το εξής : 

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται  από τα εξής τακτικά μέλη :

  1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  1. Φαρμάκη Κωνσταντίνο του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και
  1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ  036593345 της ΔΥΟ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.

Η θητεία της Διοικούσας επιτροπής ορίζεται σε πέντε [5] έτη, αρχής γενομένης από την 1.9.2017 έως και την 31.8.2022.

III. Η υπεισέλευση τεσσάρων [4] νέων μελών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού των κάτωθι, που απασχολούνται εργασιακά είναι τα εξής :

  1. Ανθή Αθανασιάδου του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΥΟ Αθήνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
  1. Iuliana Carare (Ιουλιάνα Καράρε ) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
  1. Παρασκευή Τσίτζηρα του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
  1. Παρασκευή Μαρή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α.Δ.Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

IV. Η παροχή ρητής, ανέκκλητης εντολής – Εξουσιοδότησης προς τη Δικηγόρο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ , [ΑΜ ΔΣΑ 27145] με ΑΔΤ Χ502601/2004 Α.Τ. Μάνδρας Αττικής, να υποβάλει τις παρούσες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπήσει το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς» ενώπιον της αρμοδίας Αρχής μέχρι την έγκρισή τους.

Η παρουσία σας κρίνεται επιβεβλημένη εν όψει των δράσεων και των αναφυόμενων αναγκών γύρω από τη λειτουργία του κέντρου «Όλοι Εμείς»