Λογιστικά

Πρακτικό Γ.Σ. της 3ης Αυγούστου 2020

Σήμερα την 4η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μμ τα κάτωθι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς»:

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 1. Φαρμάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ . 
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΥΟ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.
 1. Ρήγα Δέσποινα του Αθανασίου και της Αναστασίας,γεννηθείσα το 1951, κάτοικος Ελευσίνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 057377/2007  του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 068046829 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΜΕΛΟΣ 
 1. Λίτσα Καλλιόπη του Ιωάννη και της Ειρήνης,γεννηθείσα το 1975, κάτοικος Ελευσίνα, οδός  Σωτ. Τσόκα,αριθμ. 8-10 , κάτοχος του Α.Δ.Τ  Π 080206/ 1989 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ  073669070  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΜΕΛΟΣ

Συνήλθαμε σε συνέλευση, στα γραφεία της έδρας του φορέα – Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> , [ Ερμού 90 στην Ελευσίνα], προσκληθέντες νομίμως παρά της Προέδρου, διά της από 30.7.2020 επιστολής που λάβαμε στον ηλεκτρονικό μας λογαριασμό αλλά και της σχετικής ανάρτησης στην σελίδα του φορέα, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού, προκειμένου να λάβουμε απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης : 

 1. Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού

Ειδικότερα, προτείνεται η επέκταση του σκοπού του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας  << Όλοι Εμείς >> κατά τα κάτωθι, τα οποία προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς , ήτοι : 

μ) η ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη  δομών διαβίωσης στην κοινότητα, όπως Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Σ.Υ.Δ.,  πέραν της μίας

ν) ανάπτυξή προγραμμάτων, δράσεων στην αυτόνομη, υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ

ξ) ίδρυση και λειτουργία κοινωνικής -ων  καφετέριας- ων

ο) ίδρυση και λειτουργία εμπορικού – ων καταστήματος- ων  για τα παραγόμενα στα εργαστήρια από τα ΑμεΑ είδη

π) προώθηση των παραγόμενων από τα ΑμεΑ ειδών   σε ‘’περίπτερα’’ δημοτικών ως και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.  

ρ) οργάνωση σεμιναρίων – ημερίδων – εσπερίδων με στόχο την ενημέρωση της κοινότητας  (δήμους, σχολεία, συλλόγους κτλ )  σε επιστημονικά ζητήματα που άπτονται των ΑμεΑ 

σ) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και συμμετοχή σε αυτές 

τ) σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β’  βαθμού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή με φυσικά πρόσωπα 

υ) συμμετοxή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ (ERASMUS) ή/και προγράμματα ΕΣΠΑ, HORIZON, LIFE, κ.α. καθώς και σε εγχώρια αναπτυξιακά/επενδυτικά προγράμματα που προέρχονται από κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου, της περιφερειακής, αγροτικής ή πράσινης ανάπτυξης ή τοπικά ΄΄Leaders”.

ΙΙ. Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού :

Το άρθρο 30 του Καταστατικού θα έχει ως εξής : 

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται  από τα εξής τακτικά μέλη :

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 1. Φαρμάκη Κωνσταντίνο του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345  της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.

Η θητεία της Διοικούσας επιτροπής ορίζεται σε πέντε [5] έτη,

αρχής γενομένης από την 1.9.2017 έως και την 31.8.2022.

III. Προτείνεται η υπεισέλευση τεσσάρων [4] νέων μελών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού. Τα νέα προτεινόμενα μέλη, που έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του Καταστατικού ως και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» στο οποίο και απασχολούνται εργασιακά είναι τα εξής :

 1. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΟΥ Αθήνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. CarareIuliana (Καράρε Ιουλιάνα) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας, γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

Μετά ταύτα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> θα είναι τα κάτωθι εννέα [9], ήτοι :

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 2. Φαρμάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 3. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345 της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών
 4. Ρήγα Δέσποινα του Αθανασίου και της Αναστασίας,γεννηθείσα το 1951, κάτοικος Ελευσίνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 057377/2007  του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 068046829 της ΔΟΥ Ελευσίνας 
 5. Λίτσα Καλλιόπη του Ιωάννη και της Ειρήνης,γεννηθείσα το 1975, κάτοικος Ελευσίνα, οδός  Σωτ. Τσόκα,αριθμ. 8-10 , κάτοχος του Α.Δ.Τ  Π 080206/ 1989 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ  073669070  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 6. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΥΟ Αθήνας– ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 7. CarareIulianaτου Nicolae και της Raisa , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας– ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 1. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας– ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 2. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

IV. Παροχή ρητής, ανέκκλητης εντολής – Εξουσιοδότησης προς τη Δικηγόρο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ , [ΑΜ ΔΣΑ 27145] με ΑΔΤ Χ502601/2004 Α.Τ. Μάνδρας Αττικής, να υποβάλει τις παρούσες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπήσει το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> ενώπιον της αρμοδίας Αρχής μέχρι την έγκρισή τους.

    Μετά την αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση της Προέδρου αποφασίστηκαν επι των άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα τα εξής :

Ι. Εγκρίνεται η επέκταση του σκοπού και η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας  << Όλοι Εμείς >> κατά τα κάτωθι, τα οποία προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς , ήτοι : 

μ) η ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη  δομών διαβίωσης στην κοινότητα, όπως Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Σ.Υ.Δ.,  πέραν της μίας

ν) ανάπτυξή προγραμμάτων, δράσεων στην αυτόνομη, υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ

ξ) ίδρυση και λειτουργία κοινωνικής -ων  καφετέριας- ων

ο) ίδρυση και λειτουργία εμπορικού – ων καταστήματος- ων  για τα παραγόμενα στα εργαστήρια από τα ΑμεΑ είδη

π) προώθηση των παραγόμενων από τα ΑμεΑ ειδών   σε ‘’περίπτερα’’ δημοτικών ως και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.  

ρ) οργάνωση σεμιναρίων – ημερίδων – εσπερίδων με στόχο την ενημέρωση της κοινότητας  (δήμους, σχολεία, συλλόγους κτλ )  σε επιστημονικά ζητήματα που άπτονται των ΑμεΑ 

σ) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και συμμετοχή σε αυτές 

τ) σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β’  βαθμού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή με φυσικά πρόσωπα 

υ) συμμετοxή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ (ERASMUS) ή/και προγράμματα ΕΣΠΑ, HORIZON, LIFE, κ.α. καθώς και σε εγχώρια αναπτυξιακά/επενδυτικά προγράμματα που προέρχονται από κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου, της περιφερειακής, αγροτικής ή πράσινης ανάπτυξης ή τοπικά ΄΄Leaders”.

 1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού που θα έχει ως εξής : 

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται  από τα εξής μέλη :

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 1. Φαρμάκη Κωνσταντίνο του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ.Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.

Η θητεία της Διοικούσας επιτροπής ορίζεται σε πέντε [5] έτη,

αρχής γενομένης από την 1.9.2017 έως και την 31.8.2022.

 1. Eγκρίνεται η υπεισέλευση τεσσάρων [4] νέων μελών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού. Τα νέα προτεινόμενα μέλη, που έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του Καταστατικού ως και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» στο οποίο και απασχολούνται εργασιακά θα είναι τα εξής :

1. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΟΥ Αθήνας -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

2. CarareIuliana (Καράρε Ιουλιάνα ) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

3. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

 1. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

Μετά ταύτα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> θα είναι τα κάτωθι εννέα [9], ήτοι :

1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας  -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

 1. Φαρμάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΥΟ ΙΔ Αθηνών
 1. Ρήγα Δέσποινα του Αθανασίου και της Αναστασίας,γεννηθείσα το 1951, κάτοικος Ελευσίνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 057377/2007  του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 068046829 της ΔΟΥ Ελευσίνας 
 1. Λίτσα Καλλιόπη του Ιωάννη και της Ειρήνης,γεννηθείσα το 1975, κάτοικος Ελευσίνα, οδός  Σωτ. Τσόκα,αριθμ. 8-10 , κάτοχος του Α.Δ.Τ  Π 080206/ 1989 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ  073669070  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 1. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΥΟ Αθήνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. CarareIuliana (Καράρε Ιουλιάνα ) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

IV. Εγκρίνεται η παροχή ρητής, ανέκκλητης εντολής – Εξουσιοδότησης προς τη Δικηγόρο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ , [ΑΜ ΔΣΑ 27145] , με ΑΔΤ Χ502601/2004 Α.Τ. Μάνδρας Αττικής, να υποβάλει τις παρούσες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπήσει το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> ενώπιον της αρμοδίας Αρχής μέχρι την έγκρισή τους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος συζήτησης , λύεται η παρούσα  συνεδρίαση . 


ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΗΓΑ
 1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 1. ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 1. ΡΗΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 1. ΛΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Μετά την αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση της προέδρου αποφασίστηκε ομόφωνα το Α )θέμα επέκτασης σκοπού και το   Β)  θέμα της υπισέλευσης των δύο εργαζομένων ως μέλη της διοικούσας  επιτροπής. 

Μη υπάρχοντος άλλο θέμα συζήτησης , λύεται η παρούσα  συνεδρίαση.

Η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής
Αφροδίτη Φαρμάκη

Η ταμίας της διοικούσας επιτροπής
Αθανασία Φαρμάκη

Το μέλος της διοικούσας επιτροπής 
Δέσποινα Ρήγα

Ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής
Κων/νος Φαρμάκης 

Η γραμματέας της διοικούσας επιτροπής
Καλλιόπη Λίτσα