Δράσεις

Δράσεις του Κέντρου Διημέρευσης

Λογιστικά

Πρακτικό Γ.Σ. της 3ης Αυγούστου 2020

Σήμερα την 4η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μμ τα κάτωθι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς»:

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 1. Φαρμάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ . 
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΥΟ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.
 1. Ρήγα Δέσποινα του Αθανασίου και της Αναστασίας,γεννηθείσα το 1951, κάτοικος Ελευσίνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 057377/2007  του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 068046829 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΜΕΛΟΣ 
 1. Λίτσα Καλλιόπη του Ιωάννη και της Ειρήνης,γεννηθείσα το 1975, κάτοικος Ελευσίνα, οδός  Σωτ. Τσόκα,αριθμ. 8-10 , κάτοχος του Α.Δ.Τ  Π 080206/ 1989 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ  073669070  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΜΕΛΟΣ

Συνήλθαμε σε συνέλευση, στα γραφεία της έδρας του φορέα – Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> , [ Ερμού 90 στην Ελευσίνα], προσκληθέντες νομίμως παρά της Προέδρου, διά της από 30.7.2020 επιστολής που λάβαμε στον ηλεκτρονικό μας λογαριασμό αλλά και της σχετικής ανάρτησης στην σελίδα του φορέα, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού, προκειμένου να λάβουμε απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης : 

 1. Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού

Ειδικότερα, προτείνεται η επέκταση του σκοπού του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας  << Όλοι Εμείς >> κατά τα κάτωθι, τα οποία προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς , ήτοι : 

μ) η ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη  δομών διαβίωσης στην κοινότητα, όπως Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Σ.Υ.Δ.,  πέραν της μίας

ν) ανάπτυξή προγραμμάτων, δράσεων στην αυτόνομη, υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ

ξ) ίδρυση και λειτουργία κοινωνικής -ων  καφετέριας- ων

ο) ίδρυση και λειτουργία εμπορικού – ων καταστήματος- ων  για τα παραγόμενα στα εργαστήρια από τα ΑμεΑ είδη

π) προώθηση των παραγόμενων από τα ΑμεΑ ειδών   σε ‘’περίπτερα’’ δημοτικών ως και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.  

ρ) οργάνωση σεμιναρίων – ημερίδων – εσπερίδων με στόχο την ενημέρωση της κοινότητας  (δήμους, σχολεία, συλλόγους κτλ )  σε επιστημονικά ζητήματα που άπτονται των ΑμεΑ 

σ) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και συμμετοχή σε αυτές 

τ) σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β’  βαθμού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή με φυσικά πρόσωπα 

υ) συμμετοxή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ (ERASMUS) ή/και προγράμματα ΕΣΠΑ, HORIZON, LIFE, κ.α. καθώς και σε εγχώρια αναπτυξιακά/επενδυτικά προγράμματα που προέρχονται από κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου, της περιφερειακής, αγροτικής ή πράσινης ανάπτυξης ή τοπικά ΄΄Leaders”.

ΙΙ. Προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού :

Το άρθρο 30 του Καταστατικού θα έχει ως εξής : 

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται  από τα εξής τακτικά μέλη :

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 1. Φαρμάκη Κωνσταντίνο του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345  της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.

Η θητεία της Διοικούσας επιτροπής ορίζεται σε πέντε [5] έτη,

αρχής γενομένης από την 1.9.2017 έως και την 31.8.2022.

III. Προτείνεται η υπεισέλευση τεσσάρων [4] νέων μελών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού. Τα νέα προτεινόμενα μέλη, που έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του Καταστατικού ως και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» στο οποίο και απασχολούνται εργασιακά είναι τα εξής :

 1. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΟΥ Αθήνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. CarareIuliana (Καράρε Ιουλιάνα) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας, γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

Μετά ταύτα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> θα είναι τα κάτωθι εννέα [9], ήτοι :

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 2. Φαρμάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 3. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 036593345 της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών
 4. Ρήγα Δέσποινα του Αθανασίου και της Αναστασίας,γεννηθείσα το 1951, κάτοικος Ελευσίνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 057377/2007  του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 068046829 της ΔΟΥ Ελευσίνας 
 5. Λίτσα Καλλιόπη του Ιωάννη και της Ειρήνης,γεννηθείσα το 1975, κάτοικος Ελευσίνα, οδός  Σωτ. Τσόκα,αριθμ. 8-10 , κάτοχος του Α.Δ.Τ  Π 080206/ 1989 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ  073669070  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 6. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΥΟ Αθήνας– ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 7. CarareIulianaτου Nicolae και της Raisa , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας– ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 1. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας– ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ  
 2. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

IV. Παροχή ρητής, ανέκκλητης εντολής – Εξουσιοδότησης προς τη Δικηγόρο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ , [ΑΜ ΔΣΑ 27145] με ΑΔΤ Χ502601/2004 Α.Τ. Μάνδρας Αττικής, να υποβάλει τις παρούσες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπήσει το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> ενώπιον της αρμοδίας Αρχής μέχρι την έγκρισή τους.

    Μετά την αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση της Προέδρου αποφασίστηκαν επι των άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα τα εξής :

Ι. Εγκρίνεται η επέκταση του σκοπού και η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας  << Όλοι Εμείς >> κατά τα κάτωθι, τα οποία προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς , ήτοι : 

μ) η ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη  δομών διαβίωσης στην κοινότητα, όπως Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Σ.Υ.Δ.,  πέραν της μίας

ν) ανάπτυξή προγραμμάτων, δράσεων στην αυτόνομη, υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ

ξ) ίδρυση και λειτουργία κοινωνικής -ων  καφετέριας- ων

ο) ίδρυση και λειτουργία εμπορικού – ων καταστήματος- ων  για τα παραγόμενα στα εργαστήρια από τα ΑμεΑ είδη

π) προώθηση των παραγόμενων από τα ΑμεΑ ειδών   σε ‘’περίπτερα’’ δημοτικών ως και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.  

ρ) οργάνωση σεμιναρίων – ημερίδων – εσπερίδων με στόχο την ενημέρωση της κοινότητας  (δήμους, σχολεία, συλλόγους κτλ )  σε επιστημονικά ζητήματα που άπτονται των ΑμεΑ 

σ) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και συμμετοχή σε αυτές 

τ) σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β’  βαθμού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή με φυσικά πρόσωπα 

υ) συμμετοxή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ (ERASMUS) ή/και προγράμματα ΕΣΠΑ, HORIZON, LIFE, κ.α. καθώς και σε εγχώρια αναπτυξιακά/επενδυτικά προγράμματα που προέρχονται από κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου, της περιφερειακής, αγροτικής ή πράσινης ανάπτυξης ή τοπικά ΄΄Leaders”.

 1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού που θα έχει ως εξής : 

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται  από τα εξής μέλη :

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 1. Φαρμάκη Κωνσταντίνο του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ.Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.

Η θητεία της Διοικούσας επιτροπής ορίζεται σε πέντε [5] έτη,

αρχής γενομένης από την 1.9.2017 έως και την 31.8.2022.

 1. Eγκρίνεται η υπεισέλευση τεσσάρων [4] νέων μελών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού. Τα νέα προτεινόμενα μέλη, που έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους του Καταστατικού ως και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» στο οποίο και απασχολούνται εργασιακά θα είναι τα εξής :

1. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΟΥ Αθήνας -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

2. CarareIuliana (Καράρε Ιουλιάνα ) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

3. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

 1. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

Μετά ταύτα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> θα είναι τα κάτωθι εννέα [9], ήτοι :

1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας  -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

 1. Φαρμάκης Κωνσταντίνος του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΥΟ ΙΔ Αθηνών
 1. Ρήγα Δέσποινα του Αθανασίου και της Αναστασίας,γεννηθείσα το 1951, κάτοικος Ελευσίνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αριθμ. 41, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 057377/2007  του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 068046829 της ΔΟΥ Ελευσίνας 
 1. Λίτσα Καλλιόπη του Ιωάννη και της Ειρήνης,γεννηθείσα το 1975, κάτοικος Ελευσίνα, οδός  Σωτ. Τσόκα,αριθμ. 8-10 , κάτοχος του Α.Δ.Τ  Π 080206/ 1989 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ  073669070  της ΔΟΥ Ελευσίνας
 1. Αθανασιάδου Ανθή του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΥΟ Αθήνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. CarareIuliana (Καράρε Ιουλιάνα ) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Τσίτζηρα Παρασκευή του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Μαρή Παρασκευή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α Δ Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

IV. Εγκρίνεται η παροχή ρητής, ανέκκλητης εντολής – Εξουσιοδότησης προς τη Δικηγόρο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ , [ΑΜ ΔΣΑ 27145] , με ΑΔΤ Χ502601/2004 Α.Τ. Μάνδρας Αττικής, να υποβάλει τις παρούσες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπήσει το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας   << Όλοι Εμείς >> ενώπιον της αρμοδίας Αρχής μέχρι την έγκρισή τους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος συζήτησης , λύεται η παρούσα  συνεδρίαση . 


ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΗΓΑ
 1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 1. ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 1. ΡΗΓΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 1. ΛΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Μετά την αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση της προέδρου αποφασίστηκε ομόφωνα το Α )θέμα επέκτασης σκοπού και το   Β)  θέμα της υπισέλευσης των δύο εργαζομένων ως μέλη της διοικούσας  επιτροπής. 

Μη υπάρχοντος άλλο θέμα συζήτησης , λύεται η παρούσα  συνεδρίαση.

Η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής
Αφροδίτη Φαρμάκη

Η ταμίας της διοικούσας επιτροπής
Αθανασία Φαρμάκη

Το μέλος της διοικούσας επιτροπής 
Δέσποινα Ρήγα

Ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής
Κων/νος Φαρμάκης 

Η γραμματέας της διοικούσας επιτροπής
Καλλιόπη Λίτσα 

Λογιστικά

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Στην Ελευσίνα σήμερα την 30.7.2020, ημέρα Πέμπτη, η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς», που εδρεύει στην Ελευσίνα , οδός Ερμού αριθμ. 90, απευθύνει πρόσκληση στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και σας καλεί άπαντες σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Καταστατικού, που θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 3.8.2020, και ώρα 18:00 στα γραφεία του Κέντρου, στην Ελευσίνα [ Ερμού 90].

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

 1. Η τροποποίηση του άρθρου 3 του αρχικού καταστατικού και ειδικότερα η επέκταση του σκοπού του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς» κατά τα κάτωθι, τα οποία προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες σκοπούς, ήτοι : 

μ) η ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη  δομών διαβίωσης στην κοινότητα, όπως Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Σ.Υ.Δ.,  πέραν της μίας

ν) ανάπτυξή προγραμμάτων, δράσεων στην αυτόνομη, υποστηριζόμενη και ανεξάρτητη διαβίωση των ΑμεΑ

ξ) ίδρυση και λειτουργία κοινωνικής-ων  καφετέριας- ων

ο) ίδρυση και λειτουργία εμπορικού–ων καταστήματος- ων  για τα παραγόμενα στα εργαστήρια από τα ΑμεΑ είδη

π) προώθηση των παραγόμενων από τα ΑμεΑ ειδών σε ‘’περίπτερα’’ δημοτικών ως και πάσης φύσεως εκδηλώσεων.  

ρ) οργάνωση σεμιναρίων – ημερίδων – εσπερίδων με στόχο την ενημέρωση της κοινότητας  (δήμους, σχολεία, συλλόγους κτλ )  σε επιστημονικά ζητήματα που άπτονται των ΑμεΑ 

σ) διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και συμμετοχή σε αυτές 

τ) σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β’  βαθμού, με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή με φυσικά πρόσωπα 

υ) συμμετοxή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΡΑΣΜΟΥΣ (ERASMUS) ή/και προγράμματα ΕΣΠΑ, HORIZON, LIFE, κ.α. καθώς και σε εγχώρια αναπτυξιακά/επενδυτικά προγράμματα που προέρχονται από κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου, της περιφερειακής, αγροτικής ή πράσινης ανάπτυξης ή τοπικά “Leaders”.

 1. Η τροποποίηση του άρθρου 30 του Καταστατικού κατά το εξής : 

«ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται  από τα εξής τακτικά μέλη :

 1. Ρήγα Αφροδίτη του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, γεννηθείσα το 1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΖ 004584/2007 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 054667395 της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 1. Φαρμάκη Κωνσταντίνο του Βασιλείου  και της Αικατερίνης,  γεννηθέντα το 1968, κάτοικος Ελευσίνας,  οδός Δάφνης- περιοχή Αεροδρομίου, κάτοχος του Α.Δ.Τ  Χ 622206/ 2005 του Α.Τ. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 038988690  της ΔΟΥ Ελευσίνας, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και
 1. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου  και της Αικατερίνης, γεννηθείσα το 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμ. 51, κάτοχος του Α.Δ.Τ  ΑΜ 578063/2016, του Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ  036593345 της ΔΥΟ ΙΔ Αθηνών, ΤΑΜΙΑΣ Δ.Ε.

Η θητεία της Διοικούσας επιτροπής ορίζεται σε πέντε [5] έτη, αρχής γενομένης από την 1.9.2017 έως και την 31.8.2022.

III. Η υπεισέλευση τεσσάρων [4] νέων μελών, κατόπιν εγγράφου αιτήσεώς τους προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Καταστατικού των κάτωθι, που απασχολούνται εργασιακά είναι τα εξής :

 1. Ανθή Αθανασιάδου του Δημητρίου και της Άννας , γεννηθείσα το 1976 , κάτοικος Αθήνα , οδός Μοναστηρίου 37 , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΝ 035536/2016 του Α.Τ Αθήνας Αττικής , με ΑΦΜ 055028927 της ΔΥΟ Αθήνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Iuliana Carare (Ιουλιάνα Καράρε ) του Nicolae (Νικολάε) και της Raisa (Ραίσα) , γεννηθείσα το 1977, κάτοικος Μάνδρα – Ειδυλλία , οδός εργατικές κατοικίες , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΑ 0790853 του Α.Τ Μάνδρας Αττικής , με ΑΦΜ 114019352 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Παρασκευή Τσίτζηρα του Χαριλάου και της Πελαγίας , γεννηθείσα το 1970 , κάτοικος Ελευσίνα , οδός Μ. Ιορδανίδου , κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΒ 000974 του Α Τ Ελευσίνας , με ΑΦΜ 044288688 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
 1. Παρασκευή Μαρή  του Γεωργίου και της Ελευθερίας , γεννηθείσα την 4.12.1992, κάτοικος Αβέρωφ 44 Ελευσίνα,   κάτοχος του  Α.Δ.Τ ΑΚ 769935 /2013, με ΑΦΜ 149384202 της ΔΟΥ Ελευσίνας – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.

IV. Η παροχή ρητής, ανέκκλητης εντολής – Εξουσιοδότησης προς τη Δικηγόρο Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ , [ΑΜ ΔΣΑ 27145] με ΑΔΤ Χ502601/2004 Α.Τ. Μάνδρας Αττικής, να υποβάλει τις παρούσες τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για εγγραφή και καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και να εκπροσωπήσει το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς» ενώπιον της αρμοδίας Αρχής μέχρι την έγκρισή τους.

Η παρουσία σας κρίνεται επιβεβλημένη εν όψει των δράσεων και των αναφυόμενων αναγκών γύρω από τη λειτουργία του κέντρου «Όλοι Εμείς»

Ανακοινώσεις, Δράσεις

Το «Όλοι Εμείς» στην Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής

Στην Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής και στις παράλληλες δράσεις που διοργάνωσε το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, συμμετείχαν οι ωφελούμενοι του Κέντρου «Όλοι Εμείς», που πραγματοποιήθηκαν στον πεζόδρομο της Ιεράς Οδού, στην Ελευσίνα, από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου, 2020.

Οι διημερεύοντες του Κέντρου «Όλοι Εμείς», επισκέφτηκαν την Υπαίθρια Έκθεση με θέμα : «Μένουμε σπίτι… και δημιουργούμε», στην οποία και συμμετείχαν με καλλιτεχνικές δημιουργίες τους και φωτογραφήθηκαν με την Πρόεδρο, κ Εύη Ανθή και τον Αντιπρόεδρο, κ. Ρόκα Ευάγγελο, του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, καθώς και την Πρόεδρο του «Όλοι Εμείς», κ. Αφροδίτη Φαρμάκη. Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες όλων των συμμετεχόντων, προγραμματίζεται το προσεχές χρονικό διάστημα, να εκτυπωθούν επάνω σε μεγάλες επιφάνειες, για να «ντύσουν» προσόψεις κτηρίων, ή άλλα σημεία σε δημόσιους χώρους του Δήμου μας.

Η καλλιτεχνική δράση έδωσε την ευκαιρία στους διημερεύοντες του Κέντρου «Όλοι Εμείς», να εκφράσουν την δημιουργικότητα τους με πρωτότυπα έργα ζωγραφικής, καθώς και να συμμετάσχουν ισότιμα σε μια διακοινοτική δράση που υλοποίησε το Τμήμα Ζωγραφικής του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, κατά την περίοδο του επιβεβλημένου κατ’ οίκον περιορισμού, για την αποτροπή της διασποράς της Πανδημίας. Απώτερος στόχος της δράσης, ήταν να ενθαρρύνει τα παιδιά και τους έφηβους του Δήμου μας, που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα, να εκφράσουν μέσω της τέχνης, σκέψεις, συναισθήματα, όνειρα, επιθυμίες και ευχές. Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, κ. Ανθή Σεβασμία, για την πρόσκληση της να συμμετάσχουμε σε μια δράση που προάγει τον πολιτισμό, την ισότητα των ευκαιριών και την συναισθηματική έκφραση, υποστηρίζοντας παράλληλα τους σκοπούς και την αποστολή του Κέντρου μας.

Δράσεις

«Μένουμε σπίτι… και δημιουργούμε»

Συμμετοχή των ωφελούμενων μας σε δράση του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, με θέμα : «Μένουμε σπίτι… και δημιουργούμε». Η δράση έδωσε την ευκαιρία στους διημερεύοντες του Κέντρου «Ολοι Εμείς», να εκφράσουν την δημιουργικότητα και τα ταλέντα τους στην ζωγραφική και να συμμετάσχουν ισότιμα σε κοινοτική δράση.

Με μεγάλη χαρά δέχθηκαν την πρόσκληση του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δήμου Ελευσίνας, οι διημερεύοντες του Κέντρου «Ολοι Εμείς», να συμμετάσχουν με τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους στην δράση, με θέμα: «Μένουμε σπίτι… και δημιουργούμε». Το τμήμα ζωγραφικής, που έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές του Δήμου Ελευσίνας-Μαγούλας, καθώς και τους διημερεύοντες του Κέντρου μας, να εκφράσουν τα ταλέντα τους στην ζωγραφική, αποσκοπούσε στην κινητοποίηση των παιδιών για δημιουργική απασχόληση κατά την παραμονή μας στο σπίτι, προκειμένου να προφυλαχτούμε από την Πανδημία.

Οι διημερεύοντες του Κέντρου «Ολοι Εμείς» εμπνεύστηκαν από αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές που βιώνουμε και δημιούργησαν πρωτότυπα έργα ζωγραφικής, εκφράζοντας στο χαρτί συναισθήματα, σκέψεις, όνειρα, επιθυμίες και ευχές. Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες όλων των συμμετεχόντων, θα ενταχθούν σε ομαδικές συνθέσεις, με σκοπό να εκτυπωθούν επάνω σε μεγάλες επιφάνειες, που θα «ντύσουν» προσόψεις κτηρίων, ή άλλα σημεία σε δημόσιους χώρους. Επίσης, το προσεχές διάστημα τα έργα ζωγραφικής θα ενταχθούν σε έκθεση που θα προγραμματιστεί, σε χώρο του Δήμου Ελευσίνας.

Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, κα Ανθη Σεβασμία που με την ευαισθησία της και την επί σειρά ετών ανθρωπιστική προσφορά της, αναζητά πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών τους στην κοινότητα, αποδεικνύοντας και εμπράκτως την υποστήριξή της στο έργο που επιτελείται στο Κέντρο μας.

Ανακοινώσεις

Η Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής και το προσωπικό σας εύχονται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!

Με την προσδοκία η φετινή Νέα Ανάσταση να γεμίσει με ελπίδα, δύναμη και αλληλεγγύη τις καρδιές όλων μας, σας ευχόμαστε ένα Πάσχα με ασφάλεια και την επιλογή του δρόμου της αγάπης, για την διαφύλαξη της ζωής και της αξιοπρέπειας.

Η Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής και το προσωπικό σας εύχονται καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα!!!

Για το «Όλοι Εμείς», η Πρόεδρος
Φαρμάκη Αφροδίτη

Ανακοινώσεις

Στο «Όλοι εμείς» στεκόμαστε πλάι στις οικογένειες και τους διημερεύοντες εν μέσω Κορονοϊού

Η πανδημία από τον κορωνοϊό αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία καλούμαστε να απαντήσουμε όλοι. Συναισθήματα λύπης, άγχους, ανησυχίας, φόβου και θυμού είναι απολύτως φυσιολογικά να βιώνονται σε αυτό το πρωτόγνωρο που μας συμβαίνει. 

Η κοινωνική απομόνωση πολλές φορές οξύνει τα παραπάνω συναισθήματα. Η επικοινωνία με φίλους, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα εκτός σπιτιού είναι βοηθητική και χρειάζεται να αναπροσαρμόζεται στις νέες συνθήκες και να διατηρείται με τα μέσα που προσφέρονται (τηλέφωνο, διαδίκτυο). 

Στο σπίτι, είναι σημαντική η διατήρηση μιας καθημερινής ρουτίνας που θα βοηθήσει εμάς αλλά και τα παιδιά να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. 

Καθημερινά, βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες μέσω των Μ.Μ.Ε οι οποίες εντείνουν τον φόβο και το άγχος μας. Είναι αρκετά βοηθητικό να περιορίζουμε την έκθεσή μας σε λιγότερες ώρες και να περνάμε τον χρόνο μας δημιουργικά με τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Ιδιαίτερα τα παιδιά, είναι πολύ ευάλωτα στον καταιγισμό των εικόνων και των πληροφοριών από τα ΜΜΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τους μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει, διότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει και εξάλλου βλέπουν τις αντιδράσεις των γονέων τους . Αρά, χρειάζεται να τους μιλήσουμε σχετικά, αλλά με τρόπο ανάλογο της ηλικίας τους και των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, τα καθησυχάζουμε με την παρουσία μας αλλά και την διαθεσιμότητα μας να εκφράσουν οποιαδήποτε απορία.

Η καθημερινή ρουτίνα εκτός από τις σταθερές ημερήσιες δραστηριότητες (σταθερής ώρας πρωινής έγερσης, προσωπικής υγιεινής, μεσημεριανού γεύματος, ξεκούρασης, νυχτερινής κατάκλισης) μπορεί να εμπλουτιστεί με δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια.

Η αναγκαστική, για την προστασίας μας, απουσία όλων μας από το κέντρο δεν σημαίνει ότι δεν στεκόμαστε πλάι στις οικογένειες και τους διημερεύοντες  αυτές τις στιγμές. Η επιστημονική ομάδα εργάζεται με διαδικτυακές συναντήσεις ετοιμάζοντας και προωθώντας υλικό στις οικογένειες των ωφελούμενων έτσι ώστε αφενός να διατηρείται η επαφή με το κέντρο και αφετέρου να δίνει λύσεις δημιουργικής απασχόλησης στις νέες συνθήκες της καθημερινότητας.

Το κέντρο μας βρίσκεται στην διάθεση των οικογενειών και των διημερευόντων μέσω:

 1. Τηλεφωνικής υποστήριξης στο 2105560464 κατά τις ώρες 9 π.μ-17.00 μ.μ
 2. Δυνατότητας στήριξης μέσω τηλεδιάσκεψης (skype)
 3. Αποστολής υλικού των ειδικοτήτων σε ηλεκτρονική μορφή 

Εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας

Η επιστημονικά υπεύθυνη
Αθανασιάδου Ανθή

Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Φαρμάκη Αφροδίτη

Ανακοινώσεις

Προσωρινή Αναστολή λειτουργίας του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» για λόγους πρόληψης έναντι του Κορονοϊού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 /11.03.2020

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Διοικούσας επιτροπής του ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» με έδρα την Ελευσίνα (Ερμού αρ. 90),:

 1. Αφροδίτη Φαρμάκη του Ρήγα ( κάτοικος  Ελευσίνας) -ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 2. Κωνσταντίνος Φαρμάκης  του Βασίλειου (κάτοικος  Ελευσίνας) –  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 3. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου (κάτοικος Αθήνας) – ΤΑΜΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ 

Συνήλθαμε σε έκτακτη  συνεδρίαση, σήμερα την 11.3.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» επι της οδού Ερμού αρ. 90 στην Ελευσίνα,,  μετά από πρόσκληση της Προέδρου με θέμα : 

«Προσωρινή Αναστολή λειτουργίας του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» για λόγους πρόληψης έναντι του κωρονοιού [ COVID- 19]»

Εν όψει της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού αυτού και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ.16838/10.3.2020 [ ΦΕΚ 783/ 10.3.2020]  η Πρόεδρος εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας  της δομής, προς διασφάλιση της υγείας των επωφελούμενων αλλά και του προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 και μέχρι νεοτέρας. 

Κατόπιν τούτων και της συζήτησης – ψηφοφορίας που ακολούθησε άπαντα τα μέλη ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης, προτάσσοντας το δημόσιο αγαθό της υγείας των παιδιών και του προσωπικού ως και της ευρύτερης δημόσιας υγείας.

Άμεσα, ήτοι αυθημερόν,  συστήθηκε η ενημέρωση των γονέων – δικαστικών συμπαραστατών.   

Κατόπιν αυτών με την απόφασής μας αυτής,  αναστέλλεται προσωρινώς [από 11.3.2020 – 24.3.2020] και εως νεοτέρας,  για λόγους πρόληψης της δημόσιας υγείας, της υγείας των ωφελουμένων αλλά και του προσωπικού. η λειτουργία του ΚΔΗΦ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ». 

Διοικητικά το Κέντρο θα παραμένει ενεργό, τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες υγείας.  

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη σε κάποιον από τους ωφελούμενους και την οικογένειά του, το Κέντρο θα συνδράμει με τα απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της υγείας του. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος , η σημερινή συνεδρίαση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»  λύθηκε.   

                                                                                        Ελευσίνα, την 11.3.2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Φαρμάκη Αφροδίτη

Δράσεις

Επιμορφωτική συνάντηση μεταξύ εθελοντών και επαγγελματιών

ο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Όλοι εμείς», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού του όσο και του εθελοντικού δυναμικού του, πραγματοποίησε επιμορφωτική συνάντηση με έναν ανοιχτό διάλογο με συνεργάτες  της Επιστημονικής ομάδας και των εθελοντών του.

To θέμα:

«ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ. ΕΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Διημέρευσης, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 και ώρα 17:15 μ.μ.

Επισημαίνοντας για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των εθελοντών που προσφέρεται στο κέντρο Διημέρευσης, ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τη στήριξή σας στο όραμα μας για μια κοινωνία ποικιλόμορφη και ξεχωριστή μέσα από την ιδιαιτερότητα.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Φαρμάκη Αφροδίτη