Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Αθηναίων συναντά τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Στην ολοήμερη έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και τη συζήτηση με τίτλο «Ο Δήμος Αθηναίων συναντά τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις» συμμετείχε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), που υλοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου, 2024, στο “Σεράφειο Δήμου Αθηναίων”.

Την δράση διοργάνωσε η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Φορέων “Κ. Αλ. Ο.” για τα μέλη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, με στόχο τη δημιουργία μιας πανελλαδικής δομής, η οποία θα παρέχει αρωγή στη διαχείριση των θεμάτων που απασχολούν τον τομέα, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δευτεροβάθμιων ενώσεων φορέων Κ.Αλ.Ο. και του οικοσυστήματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», δέκα τουλάχιστον φορείς Κ.Αλ.Ο μπορούν να συστήσουν «Ένωση Φορέων Κ.Αλ.Ο» με στόχο την συλλογική τους εκπροσώπηση και την από κοινού προαγωγή της δράσης τους.

Ως Θεσμικός και Κοινωνικός εταίρος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η ΠΑ.Σ.Ε. Κ.Αλ.Ο, έχει κύρια αποστολή της τον μόνιμο διάλογο με τους Φορείς της Δημόσιας και Ιδιωτικής Οικονομίας και της Κοινωνίας των Πολιτών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη του Δήμου Αθηναίων και εκπρόσωποι της ΕΑΤΑ παρουσίασαν το θεσμικό πλαίσιο των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Προμηθειών, καθώς και δράσεις της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) που ενδιαφέρουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Πολλά από τα θέματα που προσεγγίστηκαν στον εποικοδομητικό διάλογο, κατέληγαν στην αναγκαιότητα της καλής συνεργασίας και  συμμετοχής των τοπικών φορέων και αρχών στα φόρουμ συνηγορίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, όπως Πανεπιστημίων, τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.α., με πλουραλισμό και συνεργατισμό, προκειμένου να σηματοδοτήσουν την βελτίωση τους, αλλά και την ανάπτυξη των τοπικών οικοσυστημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ευχόμαστε και σε άλλες συναντήσεις για την συλλογική προαγωγή στόχων κοινωνικής πολιτικής, όσο και για την διαμόρφωση πλαισίων κοινωνικής καινοτομίας, καθώς η συνέργεια μπορεί να παράγει κοινό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας την συμπερίληψη και την αλληλέγγυα  κοινωνία των πολιτών.

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της

Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής

και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Αφροδίτη Φαρμάκη