Ανακοινώσεις

Iδιώτες στην Ελευσίνα στηρίζουν τις δράσεις κοινωνικοποίησης των ΑμεΑ

Δράσεις που έχουν στόχο την κοινωνικοποίηση και την συνεχή βελτίωση της θέσης των  ατόμων σε αναπηρία, υποστηρίζουν ιδιώτες στην πόλη μας. Για το λόγο αυτό, ευχαριστούμε από καρδιάς τον κύριο Κατσάνο Ιωάννη και την «MEGA ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», για την ευγενική προσφορά φρούτων από την επιχείρηση του, για τους σκοπούς λειτουργίας της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΑμεΑ, με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Η δομή της Σ.Υ.Δ εξασφαλίζει σε άτομα με νοητική υστέρηση ανεξάρτητη διαβίωση, παρέχοντας τους παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική φροντίδα, μετακίνηση, κλπ.).

Το απαιτητικό πρόγραμμα λειτουργίας της Σ.Υ.Δ συμπεριλαμβάνει ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας, δράσεις κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα. Παράλληλα, η διεπιστημονική ομάδα της ΣΥΔ υλοποιεί για τους διαμένοντες προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης και αξιοποίησης των προσωπικών δυνατοτήτων τους για την κοινωνική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανόμενης της  πρόσβασης τους στην προστατευμένη εργασία.

Η μεγάλη δωρεά του κυρίου Κατσάνου αξιοποιήθηκε και στις Ομάδες Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής, που υλοποιούνται στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες “Όλοι Εμείς”, στα πλαίσια των προγραμμάτων για την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων τους και την βελτίωση της λειτουργικότητας τους στην καθημερινή ζωή.

Ευχαριστούμε θερμά την MEGA ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, η οποία βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου Ελευθερίου 83-85 & Ικονίου στην Ελευσίνα (τηλέφωνο: 2105549240) για την ευκαιρία που έδωσε στους ωφελούμενους των δομών μας να βιώσουν την χαρά της συμμετοχής και της δημιουργικότητας, συμβάλλοντας στη επίτευξη του έργου μας.