Λογιστικά

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

την Ελευσίνα σήμερα την 30.7.2020, ημέρα Πέμπτη, η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς», που εδρεύει στην Ελευσίνα , οδός Ερμού αριθμ. 90, απευθύνει πρόσκληση στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και σας καλεί άπαντες σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης