Ανακοινώσεις

Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψε η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας («Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»), αναπτύσσοντας το δίκτυο του με συμβεβλημένους Φορείς Ίδρυσης και Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που πληρούν τις προϋποθέσεις, υπέγραψε την υπ’ αριθμό 293492 σύμβαση συνεργασίας με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), που το 2021 ίδρυσε και λειτουργεί την πρώτη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία, στην Ελευσίνα, με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΑ» (1115/12.11.2020).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία έγινε αποδεκτή με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. , εξασφαλίζεται το ειδικό νοσήλιο – τροφείο στους διαμένοντες δικαιούχους του, καθώς και σε ανασφάλιστα και άπορα άτομα. Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αγκαλιάζει την υποστηριζόμενη διαβίωση των ατόμων, που χαρακτηρίζονται από κάθε είδους κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία, ηλικίας άνω των 18 ετών, χωρίς διακρίσεις ενισχύοντας την ελεύθερη επιλογή των διαμενόντων, καθώς και την ισότιμη προσβασιμότητα τους σε κοινωνικά αγαθά (στέγαση, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, προστατευμένη απασχόληση, κα.).

Ως απαύγασμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2018, η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ», ιδρύοντας αρχικά στην Ελευσίνα, το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες “Όλοι Εμείς” , το 2021, ίδρυσε με όραμα και σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΑμεΑ, «ΔΗΜΗΤΡΑ», προσφέροντας στους ωφελούμενους του με συνέπεια και τον τελικό κρίκο μιας αλυσίδας υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Η Σ.Υ.Δ. – ΑμεΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», στεγάζεται σε πολυτελές διαμέρισμα, στο κέντρο της Ελευσίνας και προσφέρει εφ’ όρου ζωής σε 3 συμπολίτες μας, άνω των 18 ετών με νοητική υστέρηση, προστατευμένη αυτόνομη διαβίωση και εξατομικευμένες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις από διεπιστημονική ομάδα. Ενδεικτικά, παρέχονται, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, σίτιση, υγιεινή, ιματισμός, ειδική αγωγή, συμβουλευτική, διασύνδεση με θεραπευτικά προγράμματα, κοινωνικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προώθηση σε προγράμματα εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης, προεπαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.α.

Οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία είναι τόσο μεγάλες και πολύπλοκες που είναι αδύνατο να ανταποκριθεί σε όλες η κρατική μέριμνα. Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία παίρνει και εκείνη το μερίδιο της ευθύνης της, είναι μεγάλη χαρά και αναγνώριση, όταν το αποτέλεσμα του έργο της επισφραγίζεται με κρατικές συνεργασίες, που μεριμνούν για την διαφύλαξη των κοινωνικών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρία.