Ανακοινώσεις

Προσωρινή Αναστολή λειτουργίας του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» για λόγους πρόληψης έναντι του Κορονοϊού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 4 /11.03.2020

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Διοικούσας επιτροπής του ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ» με έδρα την Ελευσίνα (Ερμού αρ. 90),:

  1. Αφροδίτη Φαρμάκη του Ρήγα ( κάτοικος  Ελευσίνας) -ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  2. Κωνσταντίνος Φαρμάκης  του Βασίλειου (κάτοικος  Ελευσίνας) –  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  3. Φαρμάκη Αθανασία του Βασιλείου (κάτοικος Αθήνας) – ΤΑΜΙΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ 

Συνήλθαμε σε έκτακτη  συνεδρίαση, σήμερα την 11.3.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» επι της οδού Ερμού αρ. 90 στην Ελευσίνα,,  μετά από πρόσκληση της Προέδρου με θέμα : 

«Προσωρινή Αναστολή λειτουργίας του Κέντρου «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» για λόγους πρόληψης έναντι του κωρονοιού [ COVID- 19]»

Εν όψει της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού αυτού και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν Απόφαση Δ1α/ΓΠοικ.16838/10.3.2020 [ ΦΕΚ 783/ 10.3.2020]  η Πρόεδρος εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας  της δομής, προς διασφάλιση της υγείας των επωφελούμενων αλλά και του προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020 και μέχρι νεοτέρας. 

Κατόπιν τούτων και της συζήτησης – ψηφοφορίας που ακολούθησε άπαντα τα μέλη ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης, προτάσσοντας το δημόσιο αγαθό της υγείας των παιδιών και του προσωπικού ως και της ευρύτερης δημόσιας υγείας.

Άμεσα, ήτοι αυθημερόν,  συστήθηκε η ενημέρωση των γονέων – δικαστικών συμπαραστατών.   

Κατόπιν αυτών με την απόφασής μας αυτής,  αναστέλλεται προσωρινώς [από 11.3.2020 – 24.3.2020] και εως νεοτέρας,  για λόγους πρόληψης της δημόσιας υγείας, της υγείας των ωφελουμένων αλλά και του προσωπικού. η λειτουργία του ΚΔΗΦ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ». 

Διοικητικά το Κέντρο θα παραμένει ενεργό, τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες υγείας.  

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη σε κάποιον από τους ωφελούμενους και την οικογένειά του, το Κέντρο θα συνδράμει με τα απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση της υγείας του. 

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος , η σημερινή συνεδρίαση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»  λύθηκε.   

                                                                                        Ελευσίνα, την 11.3.2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Φαρμάκη Αφροδίτη