Ανακοινώσεις

Yψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών παρουσιάσεων με την υποστήριξη του ομίλου ΕΛ.ΠΕ

Με την πολύτιμη υποστήριξη του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, και της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων του Ομίλου, εμπλουτίζεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Όλοι Εμείς», και η υλοποίηση πολιτιστικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, που προσφέρουν την ευκαιρία στους ωφελούμενους μας, να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην νέα γνώση.

Με την ευγενική δωρεά τους και τη βοήθεια του projector που μας προσέφεραν, ενδυναμώνονται οι προσπάθειες μας για την υψηλή ποιότητα εκπαιδευτικών παρουσιάσεων προς τους ωφελούμενους μας, για τους σκοπούς της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης τους.

Ευχαριστούμε θερμά για την συστηματική υποστήριξη των δράσεων μας, αποδεικνύοντας εμπράκτως την εκτίμηση, με την οποία περιβάλλουν το έργο και τους σκοπούς λειτουργίας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.).

Με εκτίμηση,

Αφροδίτη Ρήγα
Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)