Νομιμοποιητικά Έγγραφα

Πρακτικό Γ.Σ. της 3ης Αυγούστου 2020

Σήμερα την 4η Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μμ τα κάτωθι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς»

Read More

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

την Ελευσίνα σήμερα την 30.7.2020, ημέρα Πέμπτη, η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς», που εδρεύει στην Ελευσίνα , οδός Ερμού αριθμ. 90, απευθύνει πρόσκληση στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και σας καλεί άπαντες σε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Read More