Δράσεις

Επιμορφωτική συνάντηση μεταξύ εθελοντών και επαγγελματιών

ο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Όλοι εμείς», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού του όσο και του εθελοντικού δυναμικού του, πραγματοποίησε επιμορφωτική συνάντηση με έναν ανοιχτό διάλογο με συνεργάτες  της Επιστημονικής ομάδας και των εθελοντών του.

To θέμα:

«ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ. ΕΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο Διημέρευσης, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 και ώρα 17:15 μ.μ.

Επισημαίνοντας για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η βοήθεια των εθελοντών που προσφέρεται στο κέντρο Διημέρευσης, ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τη στήριξή σας στο όραμα μας για μια κοινωνία ποικιλόμορφη και ξεχωριστή μέσα από την ιδιαιτερότητα.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής
Φαρμάκη Αφροδίτη