Ανακοινώσεις

Δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού από τον Δήμο Ελευσίνας

Την δημιουργία και ανάπτυξη του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στηρίζει ο Δήμαρχος της πόλης μας, κύριος Αργύρης Οικονόμου,  στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, “ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ”, με τη δωρεά μηχανογραφικού εξοπλισμού. Με την ευγενική δωρεά του οι ωφελούμενοι μας θα έχουν την δυνατότητα να καταρτιστούν σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες και θα ενδυναμώσουν τις δεξιότητες τους (γνωστικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές, κ.α.) σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, για τους σκοπούς της συμπερίληψης τους.

Με την ευκαιρία της εκ νέου κοινωνικής προσφοράς του Δήμου της Ελευσίνας, με την υποστήριξη των στελεχών και των συνεργατών του, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας για την συστηματική αρωγή και  άμεση συμπαράσταση, με την οποία περιβάλλουν τις δράσεις και τα προγράμματα, που υλοποιούνται στο Κέντρο μας. Στην φωτογραφία η Πρόεδρος της Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής, κυρία Τζιγκιτζέλα Αικατερίνη, παραδίδει στο Δημαρχείο τον εξοπλισμό, στην Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), κυρία Φαρμάκη Αφροδίτη.

Η συστηματική αρωγή του Δήμαρχου της καρδιάς μας, αποδεικνύει το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που τον διακρίνει και την σπουδαία συμβολή του στην κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας την πλέον ευάλωτη ομάδα στον κοινωνικό ιστό μας, όπως είναι τα παιδιά μας με αναπηρίες. Με την πολύτιμη του υποστήριξη, κάνουμε πράξη το όραμα μας να γινόμαστε καλύτεροι και να αναπτύσσουμε τις θεραπευτικές και εκπαιδευτικές μας δράσεις, που κύριο στόχο έχουν την προετοιμασία των ωφελούμενων μας για την προστατευμένη ένταξη τους στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.