Ανακοινώσεις

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία TRIGON GAS AE

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία TRIGON GAS AEπου υποστήριξε την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Εργαστηρίου Κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής στο Κέντρο μας, με την ευγενική δωρεά τριών Laptop Hewlett Packard.

Στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, “ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ”, οι ωφελούμενοι μας θα έχουν την δυνατότητα να καταρτιστούν σε ειδικές δεξιότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα με αναπηρίες, που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής τους (κυκλοφοριακή αγωγή, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, κ.α).

Η  πολύτιμη υποστήριξη του κυρίου Δημήτριου Τριγώνη, από την εταιρεία TRIGON GAS AE, ενδυναμώνει τις προσπάθειες μας να προσφέρουμε στους ωφελούμενους μας εξοικείωση σε νέες τεχνολογίες, αλλά και την ευκαιρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνική ζωή για τους σκοπούς της συμπερίληψης των ΑμεΑ.

Με εκτίμηση,

Αφροδίτη Ρήγα
Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)