Η φιλοσοφία μας

Ο σκοπός μας είναι επιστημονικός, ανθρωποκεντρικός, κοινωνικός και κοινωφελής. 

Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι η προσαρμογή του ωφελούμενου στην ευρύτερη κοινωνία, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης του και η βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση και την αύξηση της διαπραγματευτικής /διεκδικητικής του ικανότητας, ώστε να ασκεί τα δικαιώματά του ως ισότιμος πολίτης.

Το Κέντρο επιτυγχάνει τον σκοπό του μέσα από από κατάλληλες παρεμβάσεις σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό – κοινωνικό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες μονάδες ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει και με τις οποίες λειτουργεί σε δίκτυο.

Απευθύνεται σε άτομα άνω των 14 ετών με ψυχοδιανοητική αδυναμία και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές και επακόλουθα προβλήματα σωματικής υγείας, καθώς επίσης και στις οικογένειές τους, τις οποίες και εντάσσει στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις του. Το νοσήλιο των ωφελούμενων καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. 

Οι παρεμβάσεις του «Όλοι Εμείς» στοχεύουν στην ψυχοσυναισθηματική βελτίωση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη  σύναψη και ενδυνάμωση του κοινωνικού δεσμού, και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια κοινωνική αποκατάσταση.

Το  Κέντρο  λειτουργεί  κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο εκάστου έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Δευτέρα έως Παρασκευή, από ώρα 8:00 π.μ. έως και 5:00 μ.μ. 

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους.

Το ωράριο δύναται να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας.