Υποστηρίξτε Μας

Στο κέντρο διημέρευσης “Όλοι Εμείς” μαθαίνουμε να προσφέρουμε απλόχερα σε όσους μας χρειάζονται. Για τον λόγο αυτό, το “Όλοι Εμείς” επιθυμεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο υποστήριξής του στο πλαίσιο όσων θέλει να πετύχει και πρωτίστως για να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στα παιδιά και τους γονείς.

Αν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε με οποιοδήποτε τρόπο να ενισχύσετε τον σκοπό μας, θα ήταν μεγάλη μας χαρά να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.