Προσωπικό

Το “Όλοι εμείς” διαθέτει έμπειρο προσωπικό με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ 

ΨΥΧΟΛΟΓΟ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ