Όλοι Εμείς

Η Φιλοσοφία Μας

Ο σκοπός μας είναι επιστημονικός, ανθρωποκεντρικός, κοινωνικός και κοινωφελής. 

Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι η προσαρμογή του ωφελούμενου στην ευρύτερη κοινωνία, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης του και η βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση και την αύξηση της διαπραγματευτικής /διεκδικητικής του ικανότητας, ώστε να ασκεί τα δικαιώματά του ως ισότιμος πολίτης.

Το Κέντρο επιτυγχάνει τον σκοπό του μέσα από από κατάλληλες παρεμβάσεις σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό – κοινωνικό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες μονάδες ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας στον οποίο ανήκει και με τις οποίες λειτουργεί σε δίκτυο.


Προσωπικό

Το “Όλοι εμείς” διαθέτει έμπειρο προσωπικό με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ


Το Διοικητικό

Το Διοικητικό απαρτίζεται από τους:

Φαρμάκη Αφροδίτη – Πρόεδρος
Φαρμάκης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος
Καλλιόπη Λίτσα – Γενική Γραμματέας
Ρήγα Δέσποινα – Αναπληρώτρια Γραμματέας