Ομάδες

Στο κέντρο διημέρευσης “Όλοι Εμείς” ανάμεσα στις δράσεις και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, ιδιαίτερη θέση έχουν οι ομάδες μας. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι παρακάτω:

Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης:

 • Ζωγραφική
 • Μουσική
 • Κατασκευές
 • Παραγωγή άρτου
 • Ζαχαροπλαστική
 • Εκμάθηση υπολογιστών
 • Αισθητική
 • Κηπουρική
 • Χαλάρωση

Ομάδες Εκπαίδευσης και Βελτίωσης των Γνωστικών και Κινητικών Δεξιοτήτων:

 • Ειδική Αγωγή
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Γυμναστική

Ομάδες εξωτερικών δράσεων:

 • Εξωτερικά Προγράμματα (εκδρομές κ.α.)