Χορηγοί

Το κέντρο του «Όλοι Εμείς» χρειάζεται την υποστήριξη, όλων όσων θέλουν να προσφέρουν για τον σκοπό του.

Σε περίπτωση που θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά το «Όλοι Εμείς»,  θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εξίσου σημαντική για μας είναι και η υλικοτεχνική υποστήριξη, για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων μας.

Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, για την ενίσχυση του έργου μας! Θα ήταν μεγάλη μας χαρά, να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε προσφορά σας!